Wziernikowanie dna oka - oftalmoskopia

dodano: 2023-11-06

Wziernikowanie dna oka, znane również jako oftalmoskopia, to medyczna procedura diagnostyczna polegająca na oglądaniu wnętrza oka w celu oceny zdrowia siatkówki, naczyniówki, nerwu wzrokowego i innych struktur oka.

To ważne narzędzie diagnostyczne, które pomaga lekarzom okulistom w identyfikowaniu różnych schorzeń oczu, w tym schorzeń siatkówki, tętnic i żył, guzów nerwu wzrokowego oraz innych zmian patologicznych.

oftalmoskopia-wziernikowanie dna oka

Procedura wziernikowania dna oka przebiega następująco:

  1. Rozszerzenie źrenic. Aby uzyskać lepszy widok dna oka, pacjentowi podaje się krople do oczu, które powodują rozszerzenie źrenic. To umożliwia większy przepływ światła do wnętrza oka i ułatwia oglądanie struktur wewnątrz oka.
  2. Użycie oftalmoskopu. Lekarz okulista korzysta ze specjalnego urządzenia, wyposażonego w źródło światła i soczewki. Lekarz skupia światło na dnie oka pacjenta, a następnie ogląda odbite światło za pomocą oftalmoskopu.
  3. Ocena struktur oka. Korzystając z oftalmoskopu, lekarz może ocenić wiele struktur oka, w tym:
  • Siatkówkę. Oglądając siatkówkę, lekarz może identyfikować uszkodzenia, zmiany naczyniowe i inne problemy, takie jak odwarstwienie siatkówki.
  • Nerw wzrokowy. Lekarz ocenia nerw wzrokowy, aby wykryć ewentualne uszkodzenia związane z jaskrą lub innymi schorzeniami.
  • Tętnice i żyły:. Wziernikując naczynia krwionośne w oku, lekarz może zidentyfikować zmiany związane z chorobami układu krążenia.
Wziernikowanie dna oka jest często wykonywane w ramach rutynowych badań okulistycznych, zwłaszcza w przypadku pacjentów z ryzykiem chorób oczu, takich jak cukrzyca, jaskra lub nadciśnienie tętnicze. Procedura jest bezbolesna i trwa zazwyczaj tylko kilka minut. Po badaniu lekarz może omówić wyniki z pacjentem i zalecić dalsze postępowanie, jeśli zostaną zidentyfikowane jakieś nieprawidłowości. Wziernikowanie dna oka jest kluczowym narzędziem do diagnozowania i monitorowania schorzeń oczu, pomagając w utrzymaniu zdrowego wzroku.