Protanopia, czyli problem z rozróżnianiem barw

dodano: 2023-11-01
Protanopia to wada wzroku, która polega na braku lub defekcie fotoreceptorów odpowiedzialnych za odbieranie sygnałów koloru czerwonego (długości fal świetlnych w zakresie około 625-700 nanometrów). Osoby cierpiące na protanopię nie są w stanie odróżniać koloru czerwonego od zieleni. Jest to rodzaj daltonizmu, czyli zaburzenia percepcji kolorów.

protanopia

Osoby z protanopią widzą świat w sposób, w którym brak jest pełnego zakresu kolorów widzialnych dla osób z normalnym widzeniem. Często trudno im rozróżnić czerwony od zielonego, a niektóre odcienie kolorów mogą wydawać się im bardzo podobne lub wręcz niemożliwe do rozróżnienia.

Protanopia jest wynikiem dziedzicznych mutacji genów odpowiedzialnych za receptory światła w siatkówce oka. Ma wpływ na różne aspekty życia codziennego, takie jak rozpoznawanie znaków drogowych, odróżnianie owoców i warzyw, oraz korzystanie z różnych urządzeń elektronicznych, które wykorzystują kolory w interfejsach użytkownika. Osoby z tą formą ślepoty barw uczą się dostosowywać do swojego widzenia i korzystają z innych wskazówek, takich jak jasność, nasycenie i różnice w jasności, aby rozpoznać obiekty i kolory.

Warto zaznaczyć, że protanopia jest jednym z kilku rodzajów daltonizmu i jest dziedziczona w sposób recesywny na chromosomie X, co oznacza, że dotyczy głównie mężczyzn. Kobiety mają dwa chromosomy X, co daje im większą elastyczność w dziedziczeniu mutowanych genów, a to z kolei sprawia, że występowanie protanopii jest rzadsze u kobiet niż u mężczyzn.