Mikrotropia - co to jest i jak ją leczyć?

dodano: 2024-07-01
Mikrotropia oznacza jednostronny zez jawny o małym kącie, zwykle mniejszym niż 5 stopni. Oznacza to, że jedno oko patrzy prosto, a drugie jest lekko skierowane do wewnątrz, na zewnątrz, do góry lub do dołu. Mikrotropia jest najczęstszym typem zeza u dzieci, a jej objawy mogą być trudne do zauważenia.

Mikrotropia zez jawny u dziecka

Jakie są objawy mikrotropii?

Oprócz zeza, inne objawy mikrotropii mogą obejmować:
  • Słabsze widzenie w oku zezującym. Mózg może tłumić obraz z oka zezującego, aby uniknąć widzenia podwójnego. Może to prowadzić do amblyopii (niedowidzenia), jeśli nie zostanie wcześnie wyleczone.
  • Krzywy wygląd twarzy. W niektórych przypadkach mikrotropia może powodować krzywy wygląd twarzy, ponieważ mięśnie kontrolujące ruch oka zezującego mogą być napięte.
  • Kłopoty z koncentracją wzroku. Dzieci z mikrotropią mogą mieć trudności z utrzymaniem koncentracji wzroku na jednym obiekcie przez dłuższy czas.
  • Zmęczenie oczu. Mikrotropia może powodować zmęczenie oczu, bóle głowy i łzawienie oczu.

Jak diagnozuje się mikrotropię?

Mikrotropię można zdiagnozować podczas rutynowego badania wzroku u dziecka. Okulista może zastosować różne testy, aby sprawdzić wyrównanie oczu, widzenie obuoczne i ruchy gałek ocznych.

Jak leczy się mikrotropię?

Leczenie mikrotropii zależy od wieku dziecka, nasilenia zeza i innych czynników. Najczęstsze metody leczenia to:
  • Okulary lub soczewki kontaktowe: W celu skorygowania wady wzroku i wyrównania oczu mogą zostać przepisane okulary lub soczewki kontaktowe.
  • Okluzja: W tej metodzie oko, które nie zezuje, jest zakrywane opatrunkiem lub specjalną nakładką, aby zmusić mózg do korzystania z oka zezującego.
  • Chirurgia mięśni gałki ocznej: W niektórych przypadkach może być konieczna operacja mięśni gałki ocznej, aby wyrównać oczy.
Wczesne wykrycie i leczenie mikrotropii jest kluczowe dla zapobiegania amblyopii i innym problemom ze wzrokiem. Dlatego ważne jest, aby zabrać dziecko na badanie wzroku w wieku 6-12 miesięcy, a następnie regularnie kontrolować wzrok w ciągu pierwszych kilku lat życi

Pamiętaj:

  • Mikrotropia to częsty typ zeza u dzieci.
  • Wczesne wykrycie i leczenie są kluczowe dla zapobiegania amblyopii i innym problemom ze wzrokiem.
  • Leczenie mikrotropii może obejmować okulary, soczewki kontaktowe, okluzję lub chirurgię mięśni gałki ocznej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące mikrotropii, skonsultuj się z lekarzem okulistą.