Kartuzy: 58-681-42-35

Żukowo: 666-551-922

Okobus: 666-190-060

Gdańsk Jasień: 58-523-80-24

Wykonywane badania

- Autorefraktometria – badanie komputerowe

- Profesjonalny dobór korekcji okularowej

- Badanie biomikroskopowe oka w lampie szczelinowej

- Dobór soczewek kontaktowych

- Diagnostyka zespołu suchego oka i powikłań związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych

- Testy widzenia obuocznego 

- Diagnostyka i leczenie zeza, dobór odpowiednich ćwiczeń i pryzmatów

- Konfrontacyjny test pola widzenia

- Pomiar IOP – ciśnienia wewnątrzgałkowego

- Zdjęcia tylnego odcinka gałki ocznej – dna oka

- Diagnostyka schorzeń okulistycznych, dalsze leczenie

- Mapa rogówki – topografia